top of page

על הכנס כנס ה-Fintech של בנק ישראל נועד להציג בצורה ברורה וקלה, כיצד תוכלו להתחבר למערכות התשלומים בישראל במהירות, בקלות וביעילות. הכנס מיועד לחברות פינטק ולגופים חוץ בנקאיים אחרים העוסקים בתחום התשלומים.
בכנס נעשה גם סדר בשינויים הרבים שחלו ברגולציה שמסדירה את הרישיונות שמהווים כרטיס הכניסה למערכות התשלומים. עוד נשמע על תהליך החיבור מגורמים שונים בארץ ובעולם וגם נקשיב לאתגרים נוספים שקיימים בתחום זה.מצפים לראותכם,
אגף הפיקוח על מערכות התשלומים
מחלקת תשלומים וסליקה
בנק ישראל

בנק ישראל 3.jpg
בנק ישראל.jpg
bottom of page